Left decor Right decor
Gold
Súbory Cookies

Pre skvalitnenie zážitku používame súbory cookies, ktoré sa ukladajú vo Vašom počítači.

Cover
People image

Doc. RNDr. Ľudmila Illášová, PhD.

znalec na drahé kamene, kovy, klenoty a hodinky

Viac ako 20 rokov pracuje v oblasti hodnotenia drahých kameňov, pre prácu je pracovisko vybavené základnými a modernými pomôckami, k šperkom aj k drahým kameňom sa zákazníkom vydávajú certifikáty, robia sa školenia, kurzy a prednášky pre záujemcov v danej oblasti. Ponúkajú sa nielen drahé kamene do šperkov ale aj investičné kamene, ako napr. diamanty, rubíny, zafíry,...

Životopis

Vyštudovala všeobecnú geológiu na Prírodovedeckej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Doktorát a docentúru robila v odbore geológia a mineralógia. Následne pracovala 20 rokov v Archeologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Nitre na oddelení Pomocné vedné disciplíny, kde sa venovala analýzam kamennej industrie od praveku do stredoveku. Súčasťou boli aj šperky, často osadené drahými kameňmi. Po odchode z Archeologického ústavu prijala ponuku na Fakulte prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Analýzy historických šperkov a zaujímavosti z oblasti používania drahých kameňov v dávnej histórii viedli k tomu, že na univerzite vznikol nový študijný program Technická mineralógia-gemológia a vytvoril sa Gemologický ústav. Náplňou práce tu bolo okrem štúdia identifikovanie šperkov pre verejnosť a výskum v tejto oblasti. Ako súdny znalec v odbore Drahé kovy, drahé kamene, klenoty a hodinky. Vykonáva znalecké posudky pre štátnu správu a je kvalifikovaná na vydávanie odborných certifikátov pre drahé kamene. V súčasnosti pracuje v tomto odbore, zabezpečuje a overuje kvalitu drahých kameňov a rozširuje možnosti ich aplikácie do šperkov. Je členkou Internationale Colored Gemstone Association, získava nové informácie, sleduje trendy a je potešením, ak sa do kolekcie získajú naozaj výnimočné, kvalitné a krásne drahé kamene.

- illasova@elephant.diamonds